ลิงค์ Email สำหรับเปลี่ยนรหัสผ่าน

กรุณาป้อนอักษร 'b' ตามด้วยรหัสนักศึกษาโดยไม่ระบุ @npu.ac.th ระบบจะส่งขั้นตอนรีเซตรหัสผ่านไปยังอีเมล์ที่ลงท้ายด้วย npu.ac.th ของท่าน